Faktaartikkel

Rapportering om bruk av rensefisk i akvakulturanlegg

Publisert 05.05.2020     Sist endret 05.05.2020

Bruk av rensefisk i akvakulturanlegg rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Rapporteringskravet er hjemlet i Akvakulturdriftsforskriften § 44 bokstav a, b, f, g og h.

Ved spørsmål om rapportering av rensefisk, ta kontakt med Fiskeridirektoratet.

Fra 1. januar 2012 tom uke 15 2018 ble rensefiskdata rapportert til Mattilsynet som en del av rapportering av lakselusdata jf. Forskrift om lakselusbekjempelse § 10. Denne paragrafen ble endret 19. april 2018 slik av rapportering av rensefisk skal skje til Fiskeridirektoratet og ikke Mattilsynet.

Rensefiskdata i perioden fra 1. januar 2012 tom uke 15 2018 er tilgjengelige på karttjenesten BarentsWatch Fiskehelse under tiltak mot lakselus.

Fant du det du lette etter?