Slakting av fisk

Publisert 26.11.2012     Sist endret 12.08.2013

Slakting av fisk skal skje på en hygienisk måte som sikrer at maten er trygg å spise. Fisken skal dessuten beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse, og skal avlives så raskt som mulig etter at den har ankommet slakteriet. Derfor skal bedøvelsen skje på en mest mulig skånsom måte. Slag mot hodet eller elektrisk strøm gir best velferd for fisken, og det er ikke lenger tillatt å bruke CO2.

Det enkelte slakteri skal sikre at sjømaten som produseres er trygg og fiskevelferden blir ivaretatt når fisken skal slaktes. Mattilsynet fører tilsyn med hvordan slakteriene etterlever dette.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Slakting av oppdrettsfiskAltinn