Slakting av fisk

Publisert 10.01.2022     Sist endret 14.06.2022

Oppdrettsfisk skal slaktes med forsvarlig hygiene og beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse. 

Fisken slaktes normalt til konsum (sjømat).  Slakteriet eller slaktebåten skal være godkjent for fiskehelse og fiskevelferd jf. Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (slakteriforskriften) og for næringsmiddelhygiene jf. Animaliehygieneforskriften. I våre skjematjenester velger du søknadskjema «Ny næringsmiddelvirksomhet», aktivitet «Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m.» og produksjonsformen «Slakting av laksefisk eller eventuelt «Slakting av marinfisk».

Ved sykdomsutbrudd og/eller dårlig velferd i akvakulturanlegg kan det være behov for å bedøve, avlive, kverne og ensilere oppdrettsfisk (saneringsslakting, destruksjon).  Fisk som ikke kan gå til konsum blir animalsk biprodukt. Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animalske biprodukter skal være godkjent for fiskehelse og fiskevelferd etter slakteriforskriften og som mellomliggende aktivitet jf. Animaliebiproduktforskriften.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Slakting av oppdrettsfiskAltinn