Kunngjøring

Ny veileder om slakte- og bløggebåter

Publisert 10.07.2020     Sist endret 20.07.2020

Mattilsynet har laget en ny veileder om regelverket som gjelder for alle fartøy der fisk blir bedøvet, bløgget og avlivet om bord, og der slaktet fisk skal brukes til mat.

Veilederen vil være til hjelp for alle som har ansvar for bløgge- og slaktebåter, eller arbeider på slike båter. Den vil også være nyttig for oppdrettere som bruker bløgge- og slaktebåter til å slakte fisken sin.

Veilederen omtaler regelverket både for sjømat og fiskehelse og velferd. Den gir en oversikt over hvilket regelverk som gjelder, hvordan søknadsprosessen er og hvilke viktige krav som gjelder ved drift for å ivareta mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd.

Se veileder for slakte- og bløggebåter

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00