Kunngjøring

Viktig klagesaksavgjørelse om karantenetid ved bruk av bløggebåt i nasjonal PD-sone før oppdrag utenfor sonen

Publisert 17.06.2021     Sist endret 17.06.2021

Mattilsynets klagesaksenhet avgjorde 11. juni en prinsipielt viktig klagesak.

Klagesaken dreier seg om en spesialdesignet bløggebåt som utelukkende brukes til transport av bløgget fisk i lukkede tanker. Båten behandler ikke blodvann ombord, men leverer dette til slakteriet sammen med fisken.   

I klagesaken har Mattilsynets klagesaksenhet kommet til at det avgjørende for ikke å pålegge karantene for en bløggebåt, etter bløgging og transport av fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD direkte til slakteri, ved direkte overgang til oppdrag utenfor nasjonal PD-sone, er at en kan dokumentere velfungerende løsninger for effektiv vask og desinfeksjon, med gode internkontrollrutiner.

Med slike rutiner, vil vilkår om 48 timers karantene for denne typen spesialfartøy ikke være nødvendig fremover.

I stedet vil det ved direkte overgang til oppdrag utenfor PD-sonen være aktuelt å pålegge:

  • Tilfredsstillende vask og desinfeksjon av båtens laste- og lossesoner, med alt tilhørende utstyr og alle kontaktpunkter som kan utgjøre en smittemessig risiko. Det skal også gjennomføres vask og desinfeksjon av skrog et stykke over vannlinjen (området som utgjør forskjell i fribord mellom fullastet og tom båt) rundt båten.
  • At gjennomført vask og desinfeksjon skal være attestert av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Les mer om klagesaksavgjørelsen og betingelsene

Fant du det du lette etter?