Veiledere

Publisert 06.05.2019     Sist endret 13.07.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for slakte- og bløggebåter 10.07.2020 PDF
Veileder animalske biprodukter (1069/2009 og 142/2011) 07.01.2015 PDF
Veiledning om krav til bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk 19.12.2014 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 01.06.2008 PDF

Regelverk og veiledning