Faktaartikkel

Biorest og kompost skal oppfylle mikrobelle krav fastsatt i Animaliebipoduktsforskriften

Publisert 24.01.2013     Sist endret 05.11.2016

Biorest og kompost skal oppfylle mikrobelle krav fastsatt i Animaliebiproduktforskriften FOR 2016-09-14 1064. Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

For å bli godkjent skal biogass- og komposteringsanlegg fremlegge dokumentasjon på analyseresultater som viser at de mikrobielle kravene er oppfylt. Ved inspeksjon skal dokumentasjon av analyse resultater kunne kontrolleres. Operatøren skal sørge for at råtnerest og eventuell kompost er i samsvar med følgende mikrobiologiske standarder:

Representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under eller umiddelbart etter bearbeiding i biogass- eller komposteringsanlegget for å overvåke prosessen, skal oppfylle følgende krav:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g

eller

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g,

og

representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager i biogass- eller komposteringsanlegget, skal oppfylle følgende krav:

Salmonella: ikke påvist i 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Operatøren skal sikre at råtnerest eller kompost som ikke oppfyller kravene bearbeides på nytt, og dersom det gjelder salmonella, håndteres eller destrueres i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet.

Fant du det du lette etter?