Bruk av TRACES ved samhandel av biprodukter til Norge

Publisert 20.10.2017     Sist endret 20.10.2017

Ved samhandel skal virksomheten som sender 1- og 2-materiale og bearbeidet animalsk protein (PAP) melde hver forsendelse i TRACES.

Mottaker skal bekrefte i TRACES at forsendelsen er ankommet

Virksomheten som fysisk mottar biproduktene skal bekrefte i TRACES at forsendelsen er ankommet og om partiet er i samsvar med krav i biproduktregelverket.   Dette gjøres ved å fylle ut fanen «Acknowledgement».

Virksomheten skal fylle ut bekreftelsen i TRACES snarest og helst innen 2 arbeidsdager etter mottak.

Mattilsynets tilsyn i TRACES

Mattilsynet kontrollerer via TRACES at innførsler av biprodukter kommer trygt frem til bestemmelsesstedet.  Vi har retningslinjer om å utføre slik kontroll innen fem arbeidsdager etter at forsendelsen er kommet frem til bestemmelsesstedet.

Regelverk og forklaring

Se biproduktforordning (EU) 1069/2009 artikkel 48 om kontroll av forsendelser til andre medlemsstater (Forskrift animaliebiproduktforskriften).

Biproduktregelverket er helsebestemmelser om animalske biprodukter og avledede produkter (biprodukter) som ikke er beregnet til konsum.

TRACES (TRAde Control and Expert System) er EUs database for import og samhandel av blant annet biprodukter. Se generell veiledning om TRACES inkludert brukerstøtte.

Med samhandel menes handel mellom medlemsland i EØS (EU/EFTA). Samhandel er enten innførsel eller utførsel.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning