Faktaartikkel

Eksport av fiskemel og krillmel for ikke-humant konsum til Sør-Afrika

Publisert 27.04.2021     Sist endret 27.04.2021

Sør-Afrika krever at sertifikater for fiskemel eller krillmel til ikke-humant konsum følges av erklæring. For å sikre at erklæringen viser til rett helsesertifikat, må du sende inn rekvisisjon av erklæring sammen med rekvisisjon av helsesertifikat. Du må også sende med kopi av nødvendig analysebevis.

Helsesertifikater

Sør-Afrika har akseptert følgende helsesertifikater for krillmel:

Mattilsynet har ikke avklart med sør-afrikanske veterinærmyndigheter at de også aksepterer sertifikatene spesifikt for krillmel til ikke-humant konsum ( 6.1.105 eller 5.1.314). Hvis du likevel ønsker å bruke et av disse, bør du på forhånd få avklart med din importør at sertifikatet vil bli akseptert i grensekontrollen.

Erklæring

Sør-afrikanske myndigheter krever at følgende erklæring legges ved sertifikater for krillmel til ikke-humant konsum:

For at Mattilsynet kan utstede erklæringen, må rekvisisjonen følges av analysebevis for DNA-basert analyse for hver batch. I tillegg må produsent ha et prøvetakingsregime som dokumenterer at vanninnhold på produsert krillmel er lavere enn 10 %, og dette må kunne fremvises Mattilsynet på forespørsel.

Mattilsynet kan ikke utelukke at sør-afrikanske veterinærmyndigheter krever å få presentert DNA-basert analyse, sammen med erklæring og sertifikat. Vi anbefaler derfor at du ber laboratoriet om å få dette på engelsk.

Rekvisisjon av erklæring

Følgende rekvisisjon skal brukes for erklæringen:

Du må sende inn rekvisisjon av erklæring sammen med rekvisisjon av helsesertifikat, slik at disse behandles sammen av tilsynskontoret. Dessuten må du legge ved kopi av følgende dokument:

  • Analysebevis for DNA-basert analyse, som dokumenterer fravær av drøvtygger (storfe, sau og geit) i melet.

Analysebeviset skal være fra et laboratorium som er validert av EUs referanse-laboratorium for animalske proteiner i fôrvarer (I Norge er dette pr. april 2021 Havforskningsinstituttet). Mattilsynet anbefaler at det viser til varepartiets batch nummer, slik at man lett kan koble analysebevis opp mot sertifikat/erklæring.

Dersom et annet kontor enn tilsynskontoret skal utstede sertifikat og erklæring, vil tilsynskontoret sende rekvisisjonene for sertifikat og erklæring i retur til deg.

Du må videresende de godkjente rekvisisjonene til sertifikatkontoret, slik at dette har nødvendig grunnlag for å utstede erklæring og helsesertifikat. Kontoret vil sende deg en redigerbar PDF-fil, som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet.

Ferdig utfylte PDF-filer sendes til sertifikatkontoret for utstedelse. Merk at erklæringens referanse til helsesertifikatets referansenummer blir fylt ut av sertifikatkontoret når de har dette klart.

Rekvisisjon av helsesertifikater

Du finner mer informasjon om krav til sertifikat for fiskemel til dyrefôr, ikke for omsetning i EØS, på denne siden.

På nettsiden Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester finner du informasjonen du trenger om rekvisisjon av sertifikater for animaliebiprodukter som kan omsettes fritt i EØS.

Fant du det du lette etter?