Regelverksprosess

Endring av animaliebiproduktforskriften – retting av feil i forskriftsteksten og i handelsdokument for innenlandstransport

Publisert 30.03.2022     Sist endret 30.03.2022

Det er behov for å rette opp feil og unøyaktigheter i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum; animaliebiproduktforskriften. Dette gjelder en dobbeltregulering og enkelte feilhenvisninger, i tillegg til at et handelsdokument må oppdateres. Oppdatering av handelsdokumentet for innenlandstransport i forskriftens vedlegg 2 har vært forsinket, og må gjøres som følge av at forordning (EU) nr. 2019/1084 ble gjennomført i norsk rett i mars 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 16.05.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, e-post: ann-cecilie.hansen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 92 41