Regelverksprosess

Endring av animaliebiproduktforskriften (høringsfrist februar 2020)

Publisert 03.01.2020     Sist endret 21.01.2021

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften.

Høringen omfatter ett utkast til forordning (D049993) og forordningene (EU) 2019/1084 og (EU) 2019/1177, de endrer alle forordning (EU) 142/2011.

Etter hvert som regelverket har virket i noen år har en sett behov for å gjøre mindre justeringer for bedre å tilpasse regelverket til de utfordringer en ser i praksis. De aktuelle forordningene gjør mindre justeringer i regelverket for å lette gjennomføringen av det i de enkelte land og for å legge bedre til rette for samhandel.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 17.02.2020
 
Rettsaktene er tatt inn i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum og er gjeldende i norsk rett.

 

 11.01.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen Seniorrådgiver Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon Sjømat Tlf 22 77 92 41/48 24 67 64