Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – Eksport av kategori-1 kjøttbeinmel som brensel til forbrenning mellom Irland og Storbritannia

Publisert 23.04.2021     Sist endret 21.02.2022

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Endringen gjør det tillat for Irland å eksportere kategori-1 kjøttbeinmel som brensel til forbrenning i Storbritannia.

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 07.06.2021
 
Vedtatt

Rettsakten er tatt inn i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, og er gjeldene norsk rett.

 07.02.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41