Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – helsesertifikat for forflytning av animalske biprodukter fra restriksjonssoner

Publisert 28.10.2021     Sist endret 18.05.2022

Endringen gjelder et helsesertifikat som skal ledsage animalske biprodukter som flyttes ut av en restriksjonssone under sykdomsbekjempelse.

 

 

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren/våren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 13.12.2021
 
Endringene er fastsatt

 

 10.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41