Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften – omsetning av visse insektsprodukter, eksport av visse kategori 2 produkter mm

Publisert 08.09.2021     Sist endret 18.05.2022

Endring i animaliebiproduktforskriften – omsetning av visse insektsprodukter og tilpasning av en inneslutningsmetode, import og transitt, krav til eksport av visse organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materialer.

Det er forslag til endringer i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften. Endringene gjelder en rekke bestemmelser knyttet til:

  • Avføring fra insekter (frass) og en ny godkjent insektart
  • Div. endringer som følge av Brexit
  • Import av pels av pelsdyr fra 3.land
  • Hygienesertifikater for kjæledyrfôr
  • Hygienesertifikat for avsmeltet fett som ikke er bestemt til konsum
  • Eksport av visse organiske gjødselprodukter og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materialer

Forslaget har vært til diskusjon i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og er relevant og akseptabel for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren/våren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 25.10.2021
 
Endringene er fastsatt

 

 10.05.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41