Regelverksprosess

Endringer i animaliebiproduktforskriften (høringsfrist august 2020)

Publisert 29.06.2020     Sist endret 29.06.2020

Høringen omfatter forordningene (EU) 2020/207, (EU) 2020/735, (EU) 2020/762 og (EU) 2020/797.

Etter hvert som regelverket har virket i noen år har en sett behov for å gjøre mindre justeringer for bedre å tilpasse regelverket til de utfordringer en ser i praksis. De aktuelle forordningene gjør mindre justeringer i regelverket for å lette gjennomføringen av det i de enkelte land og for å legge bedre til rette for samhandel.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 07.08.2020
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jørn Nilsen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 23