Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animaliebiprodukter

Publisert 26.01.2015     Sist endret 26.11.2019

Animalske biprodukter er ikke beregnet på konsum (mat). Slaktefartøy skal godkjennes for håndtering av animalske biprodukter hvis de ikke er godkjent for mat. For å ivareta hensynet til fiskehelse og fiskevelferd må båten i tillegg godkjennes som slakteri (se egen veiledning).

Fartøy som slakter, kverner og ensilerer oppdrettsfisk til animalske biprodukter skal godkjennes som mellomliggende anlegg  jf. Animaliebiproduktforskriften  og hovedforordning (EF) 1069/2009 artikkel 24 1. (h)(i).

Da blir fartøyet/ virksomheten

  • tildelt ett godkjenningsnummer per biproduktkategori som håndteres og/ eller lagres. Dette er ikke til hinder for at fartøyet kan transportere ulike kategorier animalske biprodukter samtidig.
  • listeført her med en eller flere aktuelle biproduktkategorier, aktiviteten INTP (mellomliggende anlegg) og produktet RAW (andre ubearbeidede biprodukter).

Vi viser til søknadsskjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet» på Mattilsynets skjematjenester.

Kravet om godkjenning gjelder ikke hvis fartøyet allerede er godkjent for næringsmidler jf. Animaliehygieneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer