Forhåndstillatelse til innførsel av animaliebiprodukter

Publisert 23.10.2018     Sist endret 26.11.2019

Virksomheter som vil samhandle animalske biprodukter eller avledede produkter kategori 1 eller 2 fra andre land i EØS til Norge, må først søke og få forhåndstillatelse fra Mattilsynet.

Det er vanligvis forhandler eller første mottaker i Norge som søker forhåndstillatelse for innførsel.

Søknadsskjema og saksbehandling

Søknadsskjemaet merkes med navn på avdeling i aktuell region og sendes til:

Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal
eller e-post: postmottak@mattilsynet.no

Saksbehandler i den aktuelle region i Mattilsynet vil senest fire uker etter at søknad er mottatt, gi skriftlig tilbakemelding med endelig svar eller informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Mattilsynet kan enten avvise, godta eller gi vilkår for innførsel.

Virksomheter som gis forhåndstillatelse blir registrert av Mattilsynet som forhandler eller annen type animaliebiproduktvirksomhet, og er oppført i Mattilsynets offisielle liste over registrerte og godkjente virksomheter.

Aktuelle bestemmelser i animaliebiproduktregelverket

Se artikkel 48 punkt 1 i hovedforordning (EF) 1069/2009 og vedlegg XVI avsnitt 12 i gjennomføringsforordning (EU) 142/2011 innført i norsk rett ved animaliebiproduktforskriften. Se utfyllende veiledning: animalske biprodukter

Fant du det du lette etter?