Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg

Publisert 22.01.2019     Sist endret 26.11.2019

En forhandler (trader) styrer vareflyt av animaliebiprodukter og / eller avledede produkter uten å fysisk håndtere varen i egen produksjon- eller lagerfunksjon.

I 2019 skal Mattilsynet identifisere forhandlere av animaliebiprodukter og informere dem om registreringsplikten og vesentlige krav i animaliebiproduktregelverket.

Forhandlerne som kjøper og selger animaliebiprodukter og / eller avledede produkter

  • til eller fra Norge og
  • har adresse i Norge

skal registrere seg hos Mattilsynet.

Samhandel, eksport og import

Kravene i animaliebiproduktregelverket til forhandlere gjelder både

  • samhandel innen EØS og
  • eksport/import til/fra tredjeland (utenfor EØS)

EU og medlemslandene i EØS kan beslutte importrestriksjoner for visse produkter. 

Se forordning 142/2011 Vedlegg XIV om import fra tredjeland.

En registrert forhandler kan ikke stå som bestemmelsessted i handelsdokument for animaliebiprodukter eller avledede produkter – verken i eller utenfor TRACES.  Det samme gjelder for register over forsendelser.  Avsender skal kunne vite og kontrollere at animaliebiproduktene går til en produksjons- eller lagerbedrift som er godkjent/registrert for formålet.  Jf. forordning (EU) Vedlegg VIII Kapittel III og IV.

Forhandlere er definert i animaliebiproduktregelverket blant driftsansvarlige, som den fysiske eller juridiske personen som har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et avledet produkt.  Handel er også definert.  Jf. forordningene EF 1069/2009, Artikkel 3 (11) og (EU) 142/2011, Vedlegg I, (48).

Hvordan registrere seg hos Mattilsynet?

Forhandlere registrerer seg ved å levere skjema «Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet» på Mattilsynets skjematjenester Mattilsynets skjematjenester eventuelt via altinn.  Opplysningene skal holdes oppdatert ved innsending av nytt skjema.

Registrerte forhandlere kommer på Mattilsynets offisielle liste over virksomheter som håndterer animaliebiprodukter og avledede produkter – for andre registrerte operatører med aktivitetskode OTHER trade.

Ved registrering ønsker Mattilsynet følgende opplysninger om de animaliebiprodukter og/eller avledede produkter det skal handles med:

Handel ut av NorgeHandel inn til NorgeTil/fra land
(i EØS eller tredjeland)
ProdukttypeKategoriFormål (type mottaker/virksomhet)

 

Fant du det du lette etter?