Spørsmål og svar

Hva er minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter?

Publisert 23.12.2016     Sist endret 26.11.2019

Generelt skal alle virksomheter som håndterer animalske biprodukter eller avledede produkter føre register over forsendelser som oppfyller alminnelige betingelser i forordning (EU) 142/2011, vedlegg VIII, kapittel IV, avsnitt 1, punkt 1). Informasjonen til registeret hentes fra handelsdokument for forsendelsen.

Hvis driftsansvarlig for virksomheten arkiverer handelsdokument for forsendelser sammen med register over forsendelser, gjelder følgende minimumskrav til register:

Avsender skal:

Føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum

  • transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller registreringsnummer

Transportør skal:

Føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument, med minimum

  • materialets opprinnelsessted som det sendes fra

Mottaker skal:

Føre register over forsendelser med et oversiktsdokument elektronisk eller på papir, med referanse til handelsdokument med minimum

  • hvilken dato materialet ble mottatt

Dette vil gi virksomheten og Mattilsynet en løpende oversikt over hver forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter.

EU-krav

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner