Identifisering og transport av animaliebiprodukter

Publisert 14.11.2012     Sist endret 16.12.2021

Transport

Animalske biprodukter og bearbeidede produkter skal samles inn og transporteres i ny forseglet emballasje eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller kjøretøyer.

Under transport skal en etikett som er festet til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet, tydelig viser hvilken kategori de animalske biproduktene tilhører.

Etiketten skal være merket med en bestemt tekst ordlyd f.eks:

  • "ikke til konsum"
  • "ikke til fôr"
  • "til fôring av..."
  • "kun til destruksjon"

Se regelverket for mer informasjon om merking: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften)

Handelsdokument og hygienesertifikat

Under transporten skal animalske biprodukter ledsages av et handelsdokument, eller dersom regelverket krever det, et hygienesertifikat.

Handelsdokumentet skal utstedes i minst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen skal ledsage forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. Mottakeren skal oppbevare den. Produsenten skal oppbevare én av kopiene, og transportøren skal oppbevare den andre.

Hygienesertifikatene skal utstedes og underskrives av vedkommende myndighet.

Handelsdokument ved innland transport eller samhandel finner du her:

Handelsdokument biprodukter samhandel (norsk versjon) 

Handelsdokument biprodukter innland 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00