Faktaartikkel

Import av animaliebiprodukter

Publisert 14.11.2012     Sist endret 13.05.2020

Med "import" menes det mottak av animalske biprodukter fra tredjestater (land utenfor EØS-området).

Import og transitt av animalske biprodukter og bearbeidede produkter (avledede produkter) er kun tillatt dersom det foregår i samsvar med regelverket for animalske biprodukter. Import av animalske biprodukter fra tredjestater skal gjøres via de veterinære grensekontrollstasjoner som er godkjent for kontroll av slike produkttyper. Se mer informasjon om grensekontroll.

Flere animalske biprodukter skal kun importeres til Norge fra virksomheter/land godkjent for eksport til land i EØS-området. Se oversikt over virksomheter/land som ABP kan importeres fra.

Ved sending av animalske biprodukter skal disse følges av helsesertifikat utstedt av offentlig tilsynsmyndighet i tredjestaten. Modeller for helsesertifikat er gitt i biproduktforordningen 142/2011 vedlegg XV og kan finnes i TRACES.

Fant du det du lette etter?