Faktaartikkel

Import av animaliebiprodukter

Publisert 14.11.2012     Sist endret 22.08.2023

Med "import" menes det mottak av animalske biprodukter fra tredjestater (land utenfor EØS-området).

Import og transitt av animalske biprodukter og bearbeidede produkter (avledede produkter) er kun tillatt dersom det foregår i samsvar med regelverket for animalske biprodukter. Import av animalske biprodukter fra tredjestater skal gjøres via de veterinære grensekontrollstasjoner som er godkjent for kontroll av slike produkttyper. Les mer om grensekontroll: Import av animalske varer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Flere animalske biprodukter skal kun importeres til Norge fra virksomheter/land godkjent for eksport til land i EØS-området. Se oversikt over virksomheter/land som ABP kan importeres fra.

Ved sending av animalske biprodukter skal disse følges av helsesertifikat utstedt av offentlig tilsynsmyndighet i tredjestaten. Modeller for helsesertifikat er gitt i biproduktforordningen 142/2011 vedlegg XV og kan finnes i TRACES.

Fant du det du lette etter?