Jeg vil sende et animalsk biprodukt til EU. Hva gjør jeg?

Publisert 14.11.2012     Sist endret 20.12.2021

Mottak og forsendelse av animalske biprodukter og bearbeidede produkter fra og til de andre EU-landene er regulert av biproduktregelverket. Se artikkel 48 i forordning (EF) nr. 1069/2009

Samhandel skal kun gjennomføres mellom virksomheter godkjent/registrert i henhold til det animalske biproduktregelverket.

Se listen over virksomheter i EU som er godkjent/registrert ihht. animalske biproduktregelverket.

Krav om forhåndstillatelse

Mottakerstaten skal ha gitt tillatelse til å motta materiale i kategori 1 og 2 og bearbeidede produkter fra materiale i kategori 1 eller 2. I tillegg skal mottakerstaten også ha gitt tillatelse til å motta fiskeolje og fiskemel av kategori 3-materiale som skal sendes til sendes til et fôrproduksjonsanlegg for avgiftning.

Se malen for søknad om godkjenning av forsendelsen av animalske biprodukter til en annen medlemsstat (artikkel 48 i forordning (EF)

Som vilkår for å gi tillatelse skal de animalske biproduktene og bearbeidede produktene ledsages av et handelsdokument, eller dersom denne forordning krever det, et hygienesertifikat.

Les mer om identifisering og transport av animalske biprodukter.

Forsendelsen skal transporteres direkte til mottaksanlegget som er godkjent i samsvar med denne forordning.

Det er verdt å nevne at Norge og EU-landene kan kreve at det animalske biproduktet er trykksterilisert etter bearbeidingsmetode 1 før materialene sendes.

Når Norge eller et EU-land sender materiale i kategori 1 og 2, bearbeidede produkter fra materiale i kategori 1 eller 2 og bearbeidet animalsk protein framstilt av kategori 3-materiale (PAP) til andre EU-land, skal Mattilsynet eller vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet underrette Mattilsynet eller vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om hver forsendelse ved hjelp av TRACES-systemet.

Også når Mattilsynet eller vedkommende myndighet i mottakerstaten er blitt informert om forsendelsen, skal de informere Mattilsynet eller vedkommende myndighet i avsenderstaten ved mottak av hver forsendelse ved hjelp av TRACES-systemet.

Fant du det du lette etter?