Standard norsk fiskemelprosess – metode 7

Publisert 01.11.2017     Sist endret 03.04.2018

Standard norsk fiskemelprosess ble risikovurdert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i 2012. Mattilsynet har godkjent bearbeidingsmetoden.

Kravene til varmebehandling ved bruk av standard norsk fiskemelprosess er:

  • Råstoff fra oppdrettsfisk: Minimum 80 grader i 20 minutter

  • Råstoff fra villfisk Minimum 76 grader i 20 minutter

Bearbeidingsanlegg kan bruke bearbeidingsmetoden enten som metode 7 (jf. forordning 142/2011, Vedlegg IV, Kapittel III) eller som egen fiskemelmetode (142/2011, Vedlegg X, avsnitt 1, B.3).

Andre bearbeidingsmetoder for fiskemel er metode 6 (142/2011, Vedlegg IV, Kapittel IV) eller alternativ metode K «Ensilering av fisk» (142/2011, Vedlegg IV, Kapittel IV).

Fiskemel- og olje kan bare produseres av kategori 3 materiale.

Bearbeidingskrav for animalske biprodukter er regulert av biproduktregelverket (jf. animaliebiproduktforskriften).

Se også:

Fant du det du lette etter?