Risikovurdering

Tilstrekkelig varmebehandling av biprodukter fra oppdrettsfisk gir trygt fiskefôr

Publisert 23.04.2012     Sist endret 26.11.2019

Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk som ikke er av samme art utgjør en ubetydelig risiko for fiskens helse, forutsatt at fôret er tilstrekkelig varmebehandlet. Det er konklusjonen i en risikovurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunnen for risikovurderingen er spriket mellom kravet Mattilsynet anbefaler og ønsket fra næringen om å senke temperaturkravet. Mattilsynets krav for både ensilerte og ferske biprodukter fra oppdrettsfisk er oppvarming i 85 grader i 25 minutter. Næringen ønsker å senke temperaturkravet i ferskt (ikke ensilert) råstoff fra oppdrettsnæringen til 76 grader i 20 minutter.

Konklusjoner

Etter varmebehandling ved 85 grader i 25 minutter, anses sannsynligheten som ubetydelig for at de artene av virus, bakterier og parasitter som er vurdert vil overleve.

VKM konkluderer med at det etter varmebehandling på 76 grader i 20 minutter er risikoen for mel vurdert til å være lav for IPN virus. Risikoen er satt til svært lav for oljefraksjonen. I følge næringens IPN-rapport vil denne varmebehandlingen representere en reduksjon i IPN virus på ca 3 log10.

VKM kan ikke utelukke at suboptimal varmebehandling, kan føre til utvikling av mer varmeresistente viruspopulasjoner over tid, særlig dersom viruset blir resirkulert tilbake til miljøet i oppdrettsanlegg

VKM forventer at ensilering (pH lik 4 eller lavere ved bruk av annen organisk syre) av ABP kategori 3-materiale vil inaktivere IHNV, ISAV, og de fleste bakterier og parasitter, men ha liten eller ingen effekt på Lactococcus garvieae og de andre virusene.

Anbefaler flere indikatorer

VKM mener IPN-virus kan være en egnet indikator for testing av metoder for varmeinaktivering, men anbefaler at det etableres en bedre egnet metode for å påvise IPN viruset. Mattilsynet bør også vurdere å bruke en bakteriell indikator siden bakterier har flere stressbeskyttelsesmekanismer som virus ikke har. Et virus vil derfor ikke nødvendigvis være en representativ indikator for bakterier i alle testsituasjoner.

I rapporten pekes det fortsatt på kunnskapshull for varmeinaktivering av fiskepatogener, bl.a. mangler det data for Piscine reovirus (PRV) og inaktivering av bakterier i fiskeolje.

Mattilsynet vil legge konklusjonene i VKM sin risikovurdering til grunn i sin videre risikohåndtering på området.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner