Tilsyn med animaliebiprodukter i 2022

Publisert 22.02.2022     Sist endret 25.02.2022

Mattilsynets tilsyn med virksomheter som håndterer animaliebiprodukter i 2022 kommer til å ha hovedfokus på kategorisering av animalske biprodukter som oppstår i landdyrslakteri samt mottakskontroll og sporing hos forbrenningsanlegg og bearbeidingsanlegg.

Animalsk material som ikke er beregnet til konsum skal anvendes eller destrueres i samsvar med regelverk for animalske biprodukter og avledede produkter. For å sikre at slikt animalsk materiale ikke kommer på avveie, men håndteres trygt, er krav til kategorisering, merking og sporing helt essensielt. Materialet må kategoriseres og merkes riktig og alle forsendelser må følges av handelsdokument. Både leverandør, transportør og mottaker skal føre register over forsendelser og registrere handelsdokumentene.

I 2022 vil vi føre tilsyn med at reglene om kategorisering og merking blir fulgt der animalske biprodukter oppstår, og det er landdyrslakterier som prioriteres i 2022. Vi vil også føre tilsyn med at virksomheter som mottar animalske biprodukter enten for bearbeiding eller for destruksjon har kontroll med hva de mottar og hva de leverer fra seg og at de kan dokumentere dette.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Det er dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle virksomheter som håndterer animalske biprodukter. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Det er derfor lurt om virksomhetene går gjennom rutinene sine. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig ved tilsyn.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner