Eksport av levende fisk mm. til tredjeland


Publisert 14.06.2017 | Sist endret 15.06.2017

Ved eksport av levende dyr og avls produkter til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS-området må du ta kontakt med myndighetene i det landet du skal reise til for å få undersøkt hvilke dyrehelsemessige bestemmelser som gjelder. Dersom transporten går gjennom flere land, må regelverket for vært av disse landene også undersøkes nærere.

Det finnes en generell attest som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem egen attest. Vi anbefaler at det undersøkes med myndighetene i importlandet om de vil godta attesten før partiet eksporteres.

Mer om eksport av levende fisk mm. til tredjeland

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, sunnhetsattest, rogn og melke, engelsk, 2017-03-specimenPDF
11.1.82 Russland, veterinærattest, levende fisk, russisk-engelsk, 2011-07, specimenPDF

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport av levende fisk mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer