Eksport av levende fisk til Sør-Korea

Publisert 15.06.2017     Sist endret 23.01.2019

Her finner du informasjon om eksportdokumenter for eksport av levende fisk og avlsprodukter, som skal følge varer til Sør-Korea.

Dokumenter som brukes for eksport levendefisk og avls produkter til Sør-Korea er basert på bilaterale avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenesten i Sør-Korea. Sertifikatformularet er derfor obligatoriske for hver forsendelse som går til Sør-Korea, og sertifikatet har flere særkrav.

Alle eksportdokumenter skal være skrevet ut på hvit spesialpapir. Som ved all eksport er det eksportør som er ansvarlig for partiet som skal eksporteres og de opplysninger som legges frem for Mattilsynet.

Husk å kontrollere at alle opplysninger i eksportdokumentene er riktige før eksportpartiet sendes ut av landet.

Levende fisk og avlsprodukter

10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, 2018-08-specimen 

Sørkoreanske myndighet har ønske om at dette sertifikatet skal kunne brukes til eksport av både levende fisk og avls produkter for oppdrettsformål, samt for humant konsum. For humant konsum, se vår side om eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

For eksport som har som formål, oppdrett, utstilling eller forskning gjelder denne siden.

Det er flere særkrav i sertifikatet, det er derfor viktig at du som eksportør har gjort deg kjent med kravene som gjelder for den arten de skal eksportere.

Fant du det du lette etter?