Faktaartikkel

Eksport av levende rogn og laksefisk til den Eurasisk Økonomiske Union

Publisert 15.06.2017     Sist endret 05.11.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av levende, befruktet rogn og settefisk av laksefisk til Den Eurasiske Økonomiske Union (EØU), bestående av Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Helsesertifikat

Den russiske veterinærtjenesten har gitt beskjed om at gyldighetstiden for helsesertifikatet for levende fisk, befruktet rogn, krepsdyr, skjelldyr, invertebrater og andre hydrobionter er forlenget ut 2020.

Fiskesykdommer

Laksesmolt som attesteres med dette dokumentet skal være fri for fiskesykdommer listet i OIE sin liste. Levende fisk og rogn som er under restriksjoner (båndlagt) på grunn av sykdom på nasjonal sykdomsliste nevnt i omsetningsforskriften, kan uansett ikke omsettes nasjonalt eller internasjonalt. Helsesertifikat kan utstedes etter at Mattilsynets fiskehelsepersonell har inspisert settefisken, dette kan gjøres inntil 72 timer før forsendelsen. Det er ikke krav om inspeksjon ved eksport av rogn.

Mattilsynet kan, på lokalitetsnivå og for rogn, gi attestasjon på fravær av IPN. Dersom russiske kunder krever en slik attestasjon må virksomheten dokumentere fravær av sykdommen overfor Mattilsynet. Slik attestasjon kan gis i form av en tilleggserklæring med vedlagt analysebevis.

Sertifikatsøknad

Helsesertifikatet utstedes på hvitt spesialpapir og krever signatur av Mattilsynets fiskehelsepersonell, det vil si veterinær eller fiskehelsebiolog.

Ingen retur av levende rogn / settefisk

Dersom et parti med levende rogn eller settefisk blir avvist fra mottakerland, vil det ikke være praktisk mulig å returnere partiet til Norge. Det er derfor svært viktig at eksportør undersøker nøyaktig hvilken dokumentasjon som kreves og sikrer alle praktiske detaljer før partiet sendes ut av Norge.

Fant du det du lette etter?