Eksport av levende fisk mm. til tredjeland

Publisert 14.06.2017     Sist endret 14.05.2021

Ved eksport av levende fisk og avlsprodukter til tredjeland, det vil si land utenfor EU- / EØS-området, må du ta kontakt med myndighetene i det landet du skal reise til for å undersøke hvilke fiskehelsemessige bestemmelser som gjelder. Dersom transporten går gjennom flere land, må regelverket for hvert av disse landene også undersøkes nærmere.

Det finnes et generell helsesertifikat som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem eget sertifikat. Vi anbefaler at du undersøker med myndighetene i importlandet om de vil godta sertifikatet før partiet eksporteres.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport og omsetning av levende fisk mm. Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer