Eksport av levende fisk til Sør-Korea

Publisert 15.06.2017     Sist endret 19.05.2021

Her finner du informasjon om helsesertifikat for eksport av levende fisk og avlsprodukter til Sør-Korea.

Helsesertifikatet som brukes for eksport levende fisk og avlsprodukter til Sør-Korea er basert på bilaterale avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenesten i Sør-Korea. Sertifikatformularet er derfor obligatoriske for hver forsendelse som går til Sør-Korea, og sertifikatet har flere særkrav.

Helsesertifikatet skal være skrevet ut på hvitt spesialpapir. Som ved all eksport er det eksportør som er ansvarlig for partiet som skal eksporteres og de opplysninger som legges frem for Mattilsynet.

Husk å kontrollere at alle opplysningene som du har lagt inn i helsesertifikatet er riktige før du sender inn søknaden til Mattilsynet. Feil utfylte sertifikater kan skape problemer ved grensekontrollen i importlandet.

Levende fisk og avlsprodukter

10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, specimen 

Sørkoreanske myndighet krever at dette sertifikatet brukes til eksport av levende fisk og avlsprodukter, enten det eksporteres for oppdrettsformål, utstilling, forskning eller for humant konsum.

For eksport av ikke-levende sjømat til humant konsum, se vår side om eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

Det er flere særkrav i sertifikatet, det er derfor viktig at du som eksportør har gjort deg kjent med kravene som gjelder for den arten de skal eksportere.

Fant du det du lette etter?