Fiskehelse

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Denne siden viser til forskrifter om dyrehelse som er, eller om kort tid vil bli, opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. Se oversikt over erstatninger.

De nye forskriftene trådte i kraft 28 april 2022.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Se: Hva betyr nytt dyrehelseregelverk for akvakultur?

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringen etter forskrifter for områdene fiskehelse og fiskevelferd. Tiltak mot fiskesykdommer danner grunnlaget for dette arbeidet.

Et viktig mål med tilsyns- og overvåkingsarbeidet er å hindre introduksjon og spredning av fiskesykdommer. Sykdom fører til dårligere helsetilstand for fisken og negativ påvirkning av fiskens velferd. Tidlig påvisning og effektive bekjempingstiltak kan redusere utgiftene ved utbredelse av sykdom og eventuell bruk av antibiotika.

Mattilsynet utarbeider også bekjempelsesplaner, instrukser og veiledere som et verktøy til havbruksnæringen.

Meld fra om dårlig fiskehelse eller fiskevelferd