Fiskehelse

Publisert 26.11.2012     Sist endret 16.07.2020

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringen etter forskrifter for områdene fiskehelse og fiskevelferd. Tiltak mot fiskesykdommer danner grunnlaget for dette arbeidet.

Et viktig mål med tilsyns- og overvåkingsarbeidet er å hindre introduksjon og spredning av fiskesykdommer. Sykdom fører til dårligere helsetilstand for fisken og negativ påvirkning av fiskens velferd. Tidlig påvisning og effektive bekjempingstiltak kan redusere utgiftene ved utbredelse av sykdom og eventuell bruk av antibiotika.

Mattilsynet utarbeider også bekjempelsesplaner, instrukser og veiledere som et verktøy til havbruksnæringen.

Meld fra om dårlig fiskehelse eller fiskevelferd

Meld fra til Mattilsynet om mistanke eller påvising av sykdom, økt dødelighet på akvatiske dyr eller forhold som gir dårlig fiskevelferd.

Varsling av hendelser som gir dårlig fiskevelferd for oppdrettsfisk

Slik varsler du mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr