Regelverksprosess

Endring av dyrehelseforskriften om mottagelige arter for akvatiske sykdommer

Publisert 04.11.2022     Sist endret 10.11.2022

Endringene gjelder oppdatering av mottagelige arter for bestemte listeførte akvatiske sykdommer.

Forskriftsutkastet endrer vedlegget til forordning (EU) 2018/1882 (kategoriseringsforordningen), som er gjennomført i dyrehelseforskriften. Vedlegget kategoriserer EUs listeførte sykdommer, og angir mottagelige arter og vektorarter for sykdommene.

Endringene gjøres på bakgrunn av ny vitenskapelig kunnskap, og for at EUs regelverk skal være mest mulig i samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjons handelstandarder. I tillegg er det gjort endringer for akvatiske dyr mht. med hvilket navn mottagelige arter eller grupper av arter listeføres.

EU har en målsetting om at deres listeføring av mottagelige arter for listeførte sykdommer i Unionen, skal basere seg på nyeste vitenskapelige kunnskap. Det er også et mål at listeføringen, i mest mulig grad, samsvarer med Verdens dyrehelseorganisasjons (WOAH) tilsvarende listeføring. WOAH har nylig gjennomført en oppdatering av listeførte mottagelige arter for en rekke akvatiske sykdommer. I samarbeid med Europeiske Unionens referanselaboratorier for fisk, bløtdyr og krepsdyr, har EU Kommisjonen gjort en egen systematisk revurdering av mottagelige arter for EUs listeførte sykdommer. Dette har ført til et behov for endringer av mottagelige arter for en rekke akvatiske sykdommer, og gjennomføres ved en endring av forordning (EU) 2018/1882 (kategoriseringsforordningen). Kategoriseringsforordningen er gjennomført i vår dyrehelseforskrift.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender forslag til høringsbrev og endringsforskrift til dyrehelseforskriften til klarering av Nærings- og fiskeridepartementet.

 03.11.2022
 
Høring

 

Høringsfrist 23.12.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Stefania Halldorsdottir, seniorrådgiver, Hovedkontoret, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd