Fiske- og skjellsykdommer

Publisert 14.09.2012     Sist endret 27.06.2022

Fiske- og skjellsykdommer

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Denne siden viser til forskrifter om dyrehelse som er, eller om kort tid vil bli, opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. Se oversikt over erstatninger.

De nye forskriftene trådte i kraft i slutten av april 2022.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

 

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for arbeidet vårt.

God fiskehelse er viktig for fisken og norsk havbruksnæring, og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Under finn du meir om dei ulike fiske- og skjellsjukdommane.

Se også: BarentsWatch Fiskehelse: Lakselus- og sykdomssituasjon i oppdrettsanleggene

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr PDF

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd