Fiske- og skjellsykdommer


Publisert 14.09.2012 | Sist endret 01.09.2017

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa i Noreg. Forskrifter gjeldande for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for dette arbeidet.

Eit viktig mål med tilsyns- og overvakingsarbeidet er å hindra introduksjon og spreiing av fiskesjukdommar. Tidlig påvisning og effektive vernebuingstiltak (bekjemping) kan redusera utgiftene ved utbreiing av sjukdom og eventuell bruk av antibiotika.

Ei god fiskehelse i Noreg er eit viktig konkurransefortrinn for norsk havbruksnæring og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Mer om fiske- og skjellsykdommer

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret

Regelverksutvikling: Seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret

Risikovurderinger

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvåking- og kartleggingsprogram – fiskehelse og skjellhelse

Overvåking av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk 

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev