Fiske- og skjellsykdommer

Publisert 14.09.2012     Sist endret 06.05.2021

Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringa. Forskrifter for områda fiskehelse og tiltak mot fiskesjukdommar dannar grunnlaget for arbeidet vårt.

God fiskehelse er viktig for fisken og norsk havbruksnæring, og ofte ein føresetnad for tilgang til andre lands marknader.

Under finn du meir om dei ulike fiske- og skjellsjukdommane.

Se også: BarentsWatch Fiskehelse: Lakselus- og sykdomssituasjon i oppdrettsanleggene

Høring

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland

Send oss innspill innen: 29.10.2021

Høring

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker

Send oss innspill innen: 22.10.2021

Høring

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark

Send oss innspill innen: 22.10.2021

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr PDF

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd