Veiledere

Publisert 14.09.2012     Sist endret 06.05.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for slakte- og bløggebåter 26.02.2021 PDF
Veileder om kravene for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status slik at man kan omsette levende akvakulturdyr til friområder 30.06.2020 PDF
Helsekontroll av skjell 16.07.2018 PDF

Regelverk og veiledning