Veiledere

Publisert 14.09.2012     Sist endret 18.09.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for slakte- og bløggebåter 10.07.2020 PDF
Veileder om kravene for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status slik at man kan omsette levende akvakulturdyr til friområder 30.06.2020 PDF
Helsekontroll av skjell 16.07.2018 PDF

Regelverk og veiledning