Forskrifter

Publisert 29.01.2018     Sist endret 29.11.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 17.06.2008 819

Regelverk og veiledning