Kunngjøring

Det er påvist Furunkulose (klassisk form) i ett oppdrettsanlegg og mistanke i ett annet

Publisert 06.03.2020     Sist endret 25.03.2020

Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante for å avdekke sykdommen, og varsle Mattilsynet ved mistanke.

Det er de siste to ukene ett påvist tilfelle og ett mistenkt tilfelle av klassisk furunkulose (listeført sykdom) på henholdsvis rensefisk og laks på to ulike lokaliteter i den nordlige delen av Trøndelag. Det er samme eier til fisken på de to lokalitetene.

Bakgrunn

Ved uttak av rutineprøver på en lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag er det påvist klassisk furunkulose på rensefisk. Diagnosen er bekreftet.

Vanligvis er det atypisk furunkulose som påvises på rensefisk, ikke den klassiske formen for furunkulose. Fiskene viste ikke tegn til sykdom, og fiskegruppen er fjernet.

Ved uttak av rutineprøver på en annen lokalitet i den nordlige delen av Trøndelag er det mistanke om klassisk furunkulose på laks.

Det er samme eier til fisken på de to lokalitetene.

Mattilsynet ble varslet av laboratoriene og oppdretter om funn av listeført sykdom.

Andre som driver oppdrettsaktivitet i området er varslet av oppdretter. De  som ferdes i området kan ta nødvendige forholdsregler.

Tiltak fra Mattilsynet

Mattilsynet har båndlagt lokalitetene.

Mattilsynet følger utviklingen, foretar bakgrunnsundersøkelser og iverksetter tiltak ved behov.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Mette Moen Mattilsynet – Avdeling Namdal , tlf. 22 77 91 81/ 90 77 43 20


Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/veterinær Mette Moen Mattilsynet – Avdeling Namdal , tlf. 22 77 91 81/ 90 77 43 20