Kunngjøring

Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsen-fjorden

Publisert 04.08.2022     Sist endret 04.08.2022

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsen-fjorden i nordlig del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet.

Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier.

Lokalitetene er båndlagt.

Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante med tanke på å avdekke sykdommen.

Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk bør ta dette med i sin risikovurdering. De som ferdes i området bør ta nødvendige forholdsregler.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson region Midt: Mette Kristin Moen, 22779181 / Mob 90774320


Kontaktinformasjon

Kontaktperson region Midt: Mette Kristin Moen, 22779181 / Mob 90774320