Tema

Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 07.06.2021

Infeksiøs hematopoetisk nekrose er ei samnemning for fleire alvorlege og smittsame virusinfeksjonar som kan ramme regnbogeaure og annan laksefisk. Diagnosen har ikkje vore påvist i Noreg.

Mattilsynet skal varslast ved mistanke om eller påvist sjukdom. Restriksjonar i form av vedtak frå Mattilsynet om utslakting eller destruksjon og brakklegging vil vere aktuelle ved mistanke eller påvising av IHN.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer