Veiledere

Publisert 30.07.2020     Sist endret 07.06.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om flytting av bløtdyr (produkter av bløtdyr), og utstedelse av dyrehelsesertifikat 09.04.2021 PDF
Veileder om kravene for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status slik at man kan omsette levende akvakulturdyr til friområder 30.06.2020 PDF