Faktaartikkel

Beredskapsplan for nye sykdommer på akvatiske dyr

Publisert 24.09.2018     Sist endret 24.09.2018

Mattilsynet har laget en beredskapsplan for hvordan vi skal håndtere nye sykdommer på akvatiske dyr raskt, effektivt og målrettet. Det er viktig å unngå smittespredning og etablering av ny sykdom. Alle som har med fisk og andre akvatiske dyr å gjøre bør kjenne til planen, slik at utbrudd kan avdekkes og stanses raskt.

Faglig beredskapsplan - Nye sykdommer hos akvatiske dyr 

Planen gjelder for nye sykdommer både på ville akvatiske dyr og for akvakulturdyr.

Den beskriver hvordan håndtering skal skje når Mattilsynet har besluttet at vi har å gjøre med en ny sykdom som skal bekjempes, før sykdommen er ført opp på listen i sykdomsforskriften over sykdommer myndighetene bekjemper.

I tillegg gjelder planen håndtering av ukjente, nye eller endrede tilstander som kan føre til alvorlig sykdom.

Tidlig varsling avgjørende

Alle har varslingsplikt. Mattilsynet må derfor informeres eller varsles så snart man mistenker noe som kan utvikle seg til en sykdom som kan forårsake lidelse for dyret, økonomiske konsekvenser for oppdrettere eller andre samfunnsmessige konsekvenser.

Det gjelder i første rekke sentrale aktører i akvakulturnæringen, fiskehelsepersonell og laboratorier som undersøker prøver av fisk.

Jo tidligere Mattilsynet kommer i gang med hensiktsmessige tiltak, desto bedre kan vi sammen hindre at alvorlig sykdom som kan få store konsekvenser spres.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helga Vik, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, 2277827

Seniorrådgiver Magnhild Daltveit, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, 22778608


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Helga Vik, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, 2277827

Seniorrådgiver Magnhild Daltveit, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, 22778608