Tema

Bakteriell nyresjuke (BKD)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 02.06.2021

Bakteriell nyresjuke (BKD) er ein kronisk sjukdom som følgje av infeksjon med bakterien Renibacterium salmoninarum. Mattilsynet skal straks ha melding ved mistanke om sjukdommen.

BKD er ikkje farleg for menneske. Sjukdommen rammer berre laksefisk. Laks, Regnbogeaure, Røye og Harr er alle mottakelege for denne fiskesjukdommen.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer