Tema

Francisella sp.

Publisert 29.01.2018     Sist endret 29.01.2018

Francisellose er ein smittsam bakteriesjukdom som rammar torsk. Francisellose kan gi høg dødelegheit og er eit betydeleg problem for torskeoppdrettsnæringa.

Sjukdommen er listeført på lista over nasjonale sjukdommar i Forskrift om smittsame sjukdommar, akvatiske dyr. Mattilsynet skal varslast ved mistanke om sjukdommen og kan etter påvising av francisellose vedta tiltak med sikte på å førebygge spreiing av smitte.

 

Mer om francisella sp.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00