Tema

Gyrodactylus salaris

Publisert 29.01.2018     Sist endret 30.03.2022

Gyrodactylus salaris (gyro) er et bittelite dyr som setter seg fast på huden til laksyngel. Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt.

Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Mattilsynet kan iverksette tiltak for å hindre smitte. Det kan innebære restriksjoner på fiske og andre vannaktiviteter, påbud om tørking eller desinfisering av utstyr.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00