Tema

Gyrodactylus salaris

Publisert 29.01.2018     Sist endret 29.01.2018

Gyrodactylus salaris (gyro) er et bittelite dyr som setter seg fast på huden til laksyngel. Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann vet hva de må gjøre for å forhindre smitte. Det viktigste er aldri å overføre fisk eller fiskeavfall fra et vassdrag til et annet.

Privatpersoner som driver fritidsfiske har også ansvar for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris. Utstyr må desinfiseres, slik at det ikke bidrar til overføring av smitte. Alt utstyr brukt i smitta vassdrag eller vassdrag som er behandlet men ikke friskmeldt, skal desinfiseres. Har man brukt utstyret i ethvert annet vassdrag skal det desinfiseres eller tørkes fullstendig.

Mattilsynet har myndighet til å iverksette tiltak for å hindre smitte. Det kan innebære restriksjoner på fiske og andre vannaktiviteter, påbud om tørking eller desinfisering av utstyr. I tillegg gjennomfører myndighetene kjemisk behandling av de smittete vassdragene.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsyn: Seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret

Regelverk under utvikling: Seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovdkontoret