Veiledere

Publisert 29.01.2018     Sist endret 02.06.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 25.03.2021 PDF

Regelverk og veiledning