Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) hos akvatiske dyr i Drammensregionen

Publisert 05.02.2020     Sist endret 16.07.2020

Mattilsynet fastsatte 7. juli 2016 forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner, Akershus, Buskerud og Vestfold.

Mattilsynet mottok fredag 6. desember 2019 melding fra Veterinærinstituttet om påvisning av G. salaris på prøver fra villaks i Selvikelva i Sande kommune, Vestfold fylke. Sykdommen er tidligere ikke påvist i Selvikelva. Som følge av påvisningen foreslår Mattilsynet å endre gjeldende kontrollområdeforskrift ved å utvide forskriftens virkeområde slik at Selvikelva og Pettersbekken innlemmes i kontrollområdet.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

- Det foreslås å opprette en bekjempingssone i anadrom strekning av Selvikelva og Pettersbekken, mens det for deler av elva over anadrom strekning opprettes en overvåkingssone.

- Utvidelse av forskriftens kontrollområde innebærer at tiltakene som gjelder i kraft av forskriften også blir gjeldende i de områdene som omfattes av endringsforslaget.

- Forskriften oppdateres slik at den samsvarer med kommune- og fylkessammenslåing fra 1. januar 2020.

Frist for innspill: utgangen av onsdag 18. mars 2020

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 18.03.2020
 
Fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for Gyrodactylus salaris i Drammensregionen».

 

Fastsatt: 27.03.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Erik Sørlie, Avdeling Søndre Buskerud – Drammen, Region Øst, tlf.: 22 77 81 24 og seniorrådgiver Geir Jakobsen, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 81 51/91 81 43 33.