Risikovurdering

Moderat risiko for gyrospredning på Nordkalotten

1 Publisert 14.03.2016     Sist endret 02.07.2018

I nord grenser Norge mot land hvor lakseparasitten Gyrodactylus salaris finnes i elver og sjøer. Risikoen for at parasitten sprer seg fra Finland, Sverige og Russland til Troms og Finnmark er moderat. Det viser risikovurderingen Veterinærinstituttet har gjennomført for Mattilsynet.

Gyrodactylus salaris er en parasitt som kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver blir utryddet. Norske myndigheter gjør mye for å utrydde parasitten, og Norge har strenge regler for menneskelig aktivitet for å hindre at den sprer seg.

Smitte kan bli kostbart

Norge og øvre Lappland i Finland har internasjonalt anerkjent fristatus for Gyrodactylus salaris. Det sikrer oss tilleggsgarantier ved import av fisk, rogn og melke.

Selv om sannsynligheten er liten for at Gyrodactylus salaris sprer seg fra våre naboland, vil konsekvensene av smitte være svært alvorlige. Risikoen for smitte er derfor moderat.

Behandlinger i enkelte elver kan koste over 100 millioner.

Mer kartlegging for å finne egnede tiltak

Det er særlig ulovlig menneskelig aktivitet, som for eksempel flytting av fisk, som utgjør den største faren for spredning. I dag mangler vi god nok oversikt over utbredelse av parasitten og omfanget av ulovlig menneskelig aktivitet.

Risikoen for smitte varierer mellom de ulike elvene. For å gi et bedre grunnlag for passende tiltak anbefaler Veterinærinstituttet bedre kartlegging og egne risikovurderinger basert på elvenes geografiske beliggenhet, topografi, fiskepopulasjon og tilknyttet menneskeaktivitet.

Les mer om risikovurderingen og tiltakene hos Veterinærinstituttet.

Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris.

Les mer om Gyrodactylus salaris. 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet:
Geir Jakobsen, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 918 14 333

Veterinærinstituttet:
Helga R. Høgåsen, forsker, tlf. 23 21 63 64
Forsker Sigurd Hytterød, forsker, tlf. 23 21 61 25


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet:
Geir Jakobsen, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 918 14 333

Veterinærinstituttet:
Helga R. Høgåsen, forsker, tlf. 23 21 63 64
Forsker Sigurd Hytterød, forsker, tlf. 23 21 61 25