Påvisning av Gyrodactylus salaris på villaks i Selvikelva i Sande kommune i Vestfold fylke

Publisert 06.12.2019     Sist endret 06.12.2019

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på en innsendt villaks fra Selvikelva i Sande kommune, Vestfold fylke fredag 6. desember 2019. Sykdommen er ikke tidligere påvist i denne elven.

Grunnlag for påvisning

Påvisningen er gjort i overvåknings- og kontrollprogrammet for Gyrodactylus salaris i elver og i akvakulturanlegg i vassdrag.

Målet med programmet er å ha en god oversikt over hvor Gyrodactylus salaris ikke forekommer i norske vassdrag, og å avdekke spredning av parasitten til nye elver på et tidlig stadium.

Selvikelva ligger innenfor det definerte smitteområdet i Drammensregionen. Påvisningen av sykdommen utvider antallet elver med kjent Gyrodactylus salaris fra tre til fire elver i denne regionen.

Selvikelva er elv nummer 51 i Norge som får påvist Gyrodactylus salaris.  Av disse er 38 behandlet og friskmeldt.

Les mer på Veterinærinstituttets sider.

Restriksjoner

Alle som ferdes i området og driver aktivitet som kan innebære smittespredning, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås.

Det vil si at man for eksempel ikke må flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. 

For flere restriksjoner - se forskriften

Ingen betydning for folkehelsen

Gyrodactylus salaris er en parasitt som kan føre til sykdom hos bl.a. laks, men den har ingen betydning for folkehelsen.

Fakta om Gyrodactylus salaris på Veterinærinstituttets nettside.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Geir Jakobsen, seniorrådgiver/veterinær, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 91 81 43 33


Kontaktinformasjon

Geir Jakobsen, seniorrådgiver/veterinær, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 91 81 43 33