Veiledere

Publisert 29.01.2018     Sist endret 09.03.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 25.03.2021 PDF
Veileder om kravene for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status slik at man kan omsette levende akvakulturdyr til friområder 30.06.2020 PDF
Rettleiar: Internkontroll i akvakulturnæringa 23.06.2017 PDF

Regelverk og veiledning