Arbeidet med ny ILA-bekjempelsesplan 2021

Publisert 30.04.2019     Sist endret 21.05.2021

I forbindelse med at EUs dyrehelselov trer i kraft i 2021, må Norge utarbeide en egen bekjempelsesplan mot ILA hvis vi fortsatt skal bekjempe ILA med restriktive tiltak som i dag.

Bekjempelsesstrategi til behandling

I mai 2021 sendte Mattilsynet til Nærings- og fiskeridepartementet forslag til strategivalg. Denne er nå til behandling.

Les mer om forslaget og høringsinnspillene til framtidig forvaltning av ILA i Norge

Forarbeid til bekjempelsesstrategi for ILA

En prosjektgruppe opprettet av Mattilsynet og sammensatt av representanter for kunnskapsinstitusjoner, næring og forvaltning utredet ulike alternative strategiske veivalg innenfor det nye regelverket.

Mattilsynet arrangerte et åpent oppstartsmøtet 20. mars 2019 for å presentere prosjektet, legge fra kunnskapssstatus og få innspill.

Sluttrapport

I november 2020 overleverte prosjektgruppen sluttrapport med fem mulige strategier.

En samlet prosjektgruppe var enig i at Norge bør ha et ambisjonsnivå som innebærer lavere smittepress og årlig forekomst av ILA enn det vi har i dag.

Prosjektgruppen hadde imidlertid noe ulik preferanse når det gjelder de alternative forslagene til løsning, og det ble derfor ikke gitt en samlet anbefaling på dette fra prosjektgruppens side.

Til høyre finner du også vedleggene til rapporten.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Knut Rønningen, prosjektleder, Mattilsynet


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Knut Rønningen, prosjektleder, Mattilsynet