Fem alternative strategier for fremtidig håndtering av ILA

Publisert 10.12.2020     Sist endret 11.12.2020

Hvordan skal Norge bekjempe fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) når ny europeisk dyrehelselovgivning trer i kraft i april 2021? En prosjektgruppe har utredet ulike alternative strategiske veivalg innenfor det nye regelverket.

Med ny dyrehelseforordning fra april 2021 blir fiskesykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) kategorisert som C-sykdom. For C-sykdommer blir det lagt opp til at myndighetene i hvert enkelt EØS-land avgjør om det skal etableres en bekjempelsesplan som er ment å lede fram til sykdomsfri status eller ikke.

En prosjektgruppe opprettet av Mattilsynet og sammensatt av representanter for kunnskapsinstitusjoner, næring og forvaltning har utredet ulike alternative strategiske veivalg innenfor det nye regelverket.

En samlet prosjektgruppe er enig i at Norge bør ha et ambisjonsnivå som innebærer lavere smittepress og årlig forekomst av ILA enn det vi har i dag. Prosjektgruppen har imidlertid noe ulik preferanse når det gjelder de alternative forslagene til løsning, og det gis derfor ikke en samlet anbefaling på dette fra prosjektgruppens side.

Les rapporten og vedleggene

Fant du det du lette etter?