Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker

Publisert 10.09.2021     Sist endret 10.09.2021

Det ble 1. juni 2021 påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitet 25895 Flornes i Tysnes kommune, Vestland. Lokaliteten drives av Tysnes Fjordbruk AS.

Forskrift om kontrollområde for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker ble fastsatt 15. juni 2021. I etterkant har Mattilsynet mottatt innspill om utstrekningen av bekjempelsessonen. Mattilsynet foreslår å endre utstrekningen av kontrollområdet etter innspill fra næringsaktører.

Kontrollområdeforskrifter får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i Mattilsynets beredskapsplan for ILA, vurdering av lokale forhold og innspill fra næringsaktører foreslår Mattilsynet å endre kontrollområdet for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker ved å ta lokalitet 13562 Uføro ut av bekjempelsessonen og inn i overvåkingssonen.
  • Bekjempelsessonen vil i tråd med endringsforslaget omfatte lokalitetene 25895 Flornes, 25896 Skorpo, 24937 Nebbo, 10136 Onarøy, 10323 Onarheim og 39977 Onarheim II.
  • Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og vil i tråd med endringsforslaget omfatte lokalitetene 29936 Ystadneset, 12108 Skropo NV, 12040 Brandaskuta, 22095 Hågardneset, 19396 Sunde, 12134 Maradalen, 12128 Dyrnes, 27095 Ihlholmen, 25815 Tittelsnes, 13826 Flatåker, 18015 Hestabyneset, 16755 Hageberg og 13562 Uføro.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: innen utgangen av fredag 22. oktober 2021.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 22.10.2021
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 80 44 og Seniorrådgiver/veterinær Bjarne Bjørshol, Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 80 08.